Nemecko: Prvý biskup pre pastoráciu queer osôb: „Biblia homosexualitu v zásade neodsudzuje.“  

Kolín, 6.3.2024 (CNA)  

„Doteraz Cirkev potláčala témy o queer osobách. To sa má teraz zmeniť a už vidím aj tú premenu.“ Vyhlásil to pomocný biskup z Essenu Ludger Schepers (70).

Nemeckí biskupi na jarnom zasadnutí poverili biskupa Schepera pastoráciou queer osôb. Anglickým výrazom queer sa označujú ľudia, ktorí nie sú heterosexuálni, alebo ktorých pohlavná identita nesúhlasí so spoločenskými tvorcami úloh dvoch pohlaví. Medzi nimi sú osoby s orientáciou k rovnakému pohlaviu najväčšou skupinou. 

Prvý poverený biskup pre tento druh pastorácie vidí už aj premenu vo svojej cirkvi. Pre rozhlas povedal:

„Toto moje poverenie je štartovým výstrelom pre väčšiu otvorenosť voči téme pastorácie queer osôb v Katolíckej cirkvi. Tu sa dostane v budúcich mesiacoch iste mnohé na stôl, o čom sa môže verejne diskutovať. Doteraz cirkev potláča také témy z rôznych dôvodov. Pritom náuka Cirkvi hovorí, že nikoho sa nesmie diskriminovať kvôli jeho sexuálnej orientácii. Aj mnohé queer osoby chcú žiť svoju vieru a nechcú Cirkev odpísať. Pre nich chcem vo svojom novom úrade pôsobiť ako ´zosieťovač´“.

Ako ďalej hovorí biskup Scheper, už existujú skupiny v Cirkvi, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Zdôrazňuje, že treba budovať na reformnom projekte Synodálna cesta a tieto podnety rozvíjať. V mnohých diecézach sú už adresy, na ktoré sa tieto osoby môžu obrátiť s otázkami. A biskup vysvetľuje:

„Mojou úlohou je objasňovať, čo vlastne znamená homosexuálny, lesbický, transrodový alebo queer. Predsudky a obavy sa môžu odstrániť iba tam, kde sa o tom hovorí a kde sú k tomu vzdelávacie ponuky.“

Aj povolenie pápeža žehnať homosexuálne páry, hodnotí biskup ako otváranie  sa Vatikánu.

Biblia v zásade homosexualitu neodsudzuje

Cirkev musí dokázať dávať odpovede na otázky týchto osôb,“ hovorí biskup ďalej:

„Nemecká BKN by však nemala vystupovať ako majster-učiteľ pre celú Cirkev. Ani Nemecko sa voči týmto osobám ešte dlho nenachádza na tolerantnej ceste. Nemecká cirkev však môže poukazovať na to, že Biblia homosexualitu v zásade neodsudzuje. Treba vysvetľovať, že tradičné hodnoty spočívajú v partnerstve a spoľahlivosti a to neutrálne z hľadiska pohlavia.“ (KNA)

-zg-