Niekedy stačí vidieť tvár

Diabol sa snaží z celej sily odvrátiť ľudský pohľad od Boha. Čas hrá proti nemu a často mu nestačí ani sedemdesiat rokov, aby dušu odvrátil od Najvyššieho a pevne ju pripútal k zemi. Pokiaľ je človek mladý, stále mu unikajú. Dokonca i pokiaľ ho dokáže izolovať pred jasne formulovaným náboženstvom, celé jeho dielo sa zrúti pred nevypočítateľným vánkom fantázie, hudby a poézie: stačí k tomu trebárs tvár dievčaťa, vtáčí spev alebo pohľad na obzor… <C.S.Lewis – Rady skúseného diabla>