Nová poradkyňa Synody za zrušenie celibátu aj za svätenie žien

Vatikán, 21.2. 2024  (CNA – Diego López Marina)

V sobotu Vatikán oznámil, že pápež menoval Nemku, sr. Birgit Weilerovú za poradkyňu Generálneho sekretariátu vatikánskej Synody Sr. Birgit žije v peruánskej amazonskej oblasti, je známou akademičkou. Jej postoje sú však sporné, vyslovuje sa napr. za kňazstvo ženy. Uvádzame dôležité náhľady do myslenia tejto rehoľníčky, ktorá sa zúčastní na Synode o synodalite.

Birgit Weilerová sa narodila v r. 1958 v nemeckom Duisburgu a je teologička. V r.  2011 promovala vo filozofii so zameraním na interkultúrnu teológiu na Univerzite Goetheho vo Frankfurte. V r. 1978 vstúpila do Kongregácie medicínskych misijných sestier a  29 rokov pôsobí ako misionárka v Amazónii. Pôsobila v pastorácii zameranej na bohatstvá stvorenia, aj v komisii Biskupskej konferencie Peru pre sociálnu činnosť.

Roky bola docentkou na Univerzite Antonia Ruiza de Montoya, spojenou s jezuitmi v meste Lima. Od r. 2020 je profesorkou a vedkyňou na akademickom oddelení pre teológiu Pápežskej katolíckej univerzity v Peru Je aj stálou poradkyňou teologicko-pastoračného tímu pri Latinskoamerickej Biskupskej rade CELAM.

Ženy v Amazónii udeľujú pomazanie chorých

V apríli 2023 sr. Weilerová povedala, že v Amazonskej oblasti sú osoby, ktoré nie sú kňazmi, ale napriek tomu s povolením miestneho biskupa udeľujú pomazanie chorých, hoci cirkevné právo hovorí, že túto sviatosť môžu platne udeľovať iba kňazi.

V interview pre kath.ch sestra povedala:

„V Amazónii sú biskupi, ktorí z pastoračných dôvodov zaujímajú postoj, že to vôbec ani inak nejde – lebo tam jednoducho nie sú kňazi. A keď ľudia ťažko ochorejú a sú tam rehoľníčky, tak im tie vysluhujú túto sviatosť, o ktorú prosia oni aj ich rodiny. Rehoľníčky to robia s povolením biskupa. To však nie je veľmi rozšírená prax.

Sestra oslovila aj otázku povolenia laikom udeľovať sviatosť krstu, čo cirkevné právo v istých prípadoch dovoľuje, ako aj otázku spovede u laikov, pričom zdôraznila, že rozhrešenie sa „formálne“ udeliť nemôže. V interview sestra potom vyhlásila:

„Je naliehavo potrebné zásadné premyslenie  našej teológie sviatostí. Cirkevní predstavitelia na všetkých úrovniach sú si vedomí, že musí nastať proces zvratu. Niet tu jasného povedomia, že musíme prelomiť klerikálne štruktúry a vydať sa na cestu k synodálnej cirkvi, ktorá je pripravená vyjsť na spoločenské a existencionálne periférie.

Celibát

Na otázku, či je sklamaná, že pápež František nezrušil povinný celibát po Synode o Amazónii v r. 2019, odpovedala: „Prvý krok je urobený. Vopred nám bolo jasné, že koncepcia ‚viri probati‘ si vyžaduje ďalšie rozpracovanie. Ale otázka ‚viri probati‘ teda skúsených ženatých mužov, ktorí môžu byť vysvätení za kňazov, je v Amazonii naliehavejšia ako inde.“

-zg-