Odborník na prenatálnu medicínu: Chybná diagnóza 40-50%

Berlín, 1.7.2024 (kath.net/ IMABE) –  Krvné testy tehotných žien na trizómie 13,18 a 21 hľadajú genetické anomálie v maličkých obiehajúcich genetických zlomkoch ciel placenty. Nemecký parlament sa nedávno kriticky zaoberal zmyslom týchto testov. Ide mu hlavne o náklady zdravotnej poisťovne. Pozoruje sa totiž neoprávnené rozšírenie týchto testov. Tehotným ženám sa nezávisle od ich stavu odporúča prenatálny test. To sa v parlamente kritizuje a poslanci žiadajú aj príslušné vyšetrenie.

Pôvodne bol test iba pre ženy s rizikovými faktormi. Dokonca sa robia aj krvné testy bez podozrenia na riziko u tehotných žien. Ak to hradí štát, prenatálna diagnostika sa rozširuje a to neslúži ani dieťaťu, ani žene. 

Pri pôrodnosti 631 000 detí v r. 2023 využilo testy v prvom polroku až 137 914 žien! Takže testy sa nerobia iba v odôvodnených prípadoch. Aj počet testov plodovej vody rastie. … A pritom sa správnosť testov  nepreveruje. …
Expert Thomas von Ostrowski, uvádza, že falošných pozitívnych testov na trizómiu 21 je 40 až 50 percent! To robí test bezcenným. Taký test si však vyžaduje aj test plodovej vody, čomu by sme sa mali vyhýbať! Falošné testy sú často u mladých žien, u ktorých sa nediagnostikovalo nijaké riziko.

Expert považuje skôr ultrazvuk za metódu, pri ktorej možno zistiť až 95 percent trizómií 18 a 13. Krvné testy nie sú pre dieťatko vhodné.

Krvný test neslúži na terapiu, ale na selekciu!

K tomu sa pridávajú v politickej diskusii aj etické výhrady. Poslanec Hubert Hüppe:

„Krvné testy sú krok naspäť. Pôsobia proti postihnutým a vedú  k vyššiemu počtu potratov postihnutých detí. Taký test neslúži terapii, ale selekcii!“

Niektorí lekári dokonca odporúčajú krvný test radou, aby si pacientky zvážili, či chcú mať postihnuté dieťa! A indikácia na krvný test nie je okrem toho nikde ani len stanovená!

-zg-