Britské osobnosti vyzývajú Vatikán zachovať tradičnú omšu

 „Tradičná latinská svätá omša je klenot, ktorý si musíme ceniť!“

Londýn-Vatikán, 3.7.2024  (kath.net) – V zozname signatárov výzvy vo Veľkej Británii sú katolíci, protestanti, príslušníci nekatolíckych cirkevných zariadení aj neveriaci! Výzva reprezentuje aj široké spektrum politikov a umelcov –  mladých, aj narodených už pred 60 rokmi.

„V duchu nášho spoločného človečenstva  apelujeme na Svätú stolicu, aby katolíkom vrátila vzácnu slobodu  zúčastňovať sa preslávenej liturgie ich predkov!“

Tak sa končí výzva britského skladateľa a dirigenta Jamesa MacMillana, ktorý sa pod titulom „Tradičná latinská omša je klenot, ktorý si musíme ceniť“

zasadzuje za udržanie liturgie v mimoriadnom obrade. Obracia sa na Vatikán listom, ktorý uverejnil denník „The Times“. Vo výzve sa uvádza:

„Sotva existujú úchvatnejšie zážitky, ako je návšteva tradičnej latinskej svätej omše – náboženské slávenie, ktorého zmes slávnostnej atmosféry a intímnosti zanecháva u katolíkov ako aj u nekatolíkov hlboký dojem. Jej starobylé spevy inšpirovali vznešenú hudbu Haydna, Mozarta, Beethovena, Strawinského, Josquina, Palestrinu a Byrda.

Ale táto svätá omša je pozoruhodná aj kvôli jej tichosti. Zložité úkony kňaza, ktorý hľadí k Jeruzalemu, sú sprevádzané šepkanými  modlitbami – ‚mrmlaním omše‘, ako to opísal Robert Browning.

Po Druhom vatikánskom koncile, ktorý dal katolíkom slobodu modliť sa vo vlastnom jazyku, sa pokúsila jedna skupina v Cirkvi tradičnú omšu úplne zakázať. Z toho dôvodu  uverejnili spisovatelia a umelci ako Agáta Christie, Vladimír Aškenázy, Iris Murdochová a Ralph Richardson v r. 1971 v novinách Times výzvu Rímu. Tento apel sa stal známy ako  „List Agáty Christie“. Pápež Pavol VI. sa očividne tak preľakol, keď zbadal meno „kráľovnej zločinu“, že ponechal starý obrad svätej omše pri živote.“

V nasledujúcich desaťročiach začala rastúca menšina katolíkov stále viac vnímať  transcendentnú symboliku tejto nezmenenej  liturgie.

„V r. 2007 udelil pápež Benedikt XVI.  povolenie sláviť túto omšu všade, kde  zodpovedala potrebám katolíkov. A omša rozkvitala.

V r.  2021 však Rím fakticky vypovedal tradičnú latinskú omšu zo života farností. Toto rozhodnutie bolo ničivým úderom pre katolíkov generácie, ktorá v starom obrade liturgie našla svoj duchovný domov. Oni sú zmätení z nepriateľstva, ktorému sú vystavení – ale teraz sa zdá, akoby ich čakalo ešte niečo horšie. Naše zdroje informujú, že Vatikán plánuje takmer úplný zákaz ´svätej omše všetkých čias´!

Ďalej je výzva veľmi kritická:

„Skutočnosť, že existujú vatikánski funkcionári, ktorí sa oddávajú tejto malichernej, meštiackej autoritatívnosti voči svojim bratom vo viere, je pre nekatolícke publikum šokujúca. Našťastie kreatívni umelci a iné osobnosti verejného života znova sa obracajú listom na ‚Times‘, aby sa bránila náboženská sloboda! Medzi nimi sú nádherne odlišné a ctené mená ako Sir Stephen Hough, Bianca Jaggerová, A. N. Wilson, lord Lloyd-Webber a Dame Kiri Te Kanawa.“

Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca na X.com  výzvu britských osobností privítal:

„Rôznorodá koalícia signatárov petície Františkovi ukazuje, že aj okrem duchovnej hodnoty je tradičná latinská omša kultúrnym pokladom, ktorý inšpiroval umeleckú tvorivosť každého druhu a v každom veku a budoval to, čo poznáme ako západnú civilizáciu,“ píše arcibiskup Cordileone a ďakuje signatárom.
Ďalej uvádza, že v liste poprední členovia britskej spoločnosti vrátane katolíkov, protestantov, nekresťanov a ateistov ocenili „veľkolepé duchovné a kultúrne dedičstvo“ tradičnej svätej omše a píše:

„Tradičná liturgia je ‚katedrálou‘ textu a gest, ktorá sa vyvíja ako tie úctyhodné stavby po mnoho storočí. Nie každý oceňuje jej hodnotu, a to je v poriadku, ale zničiť ju sa zdá byť zbytočným a necitlivým činom vo svete, kde sa dejiny môžu príliš ľahko vytratiť do zabudnutia. Schopnosť starého obradu povzbudzovať k tichu a rozjímaniu je poklad, ktorý sa nedá ľahko zopakovať, a keď zanikne, nie je možné ho obnoviť.“

-zg-