Zabíjanie mení charakter spoločnosti

Pochodujeme za tých, ktorí  nemajú hlas! 

„Pochod za život je významný politický akt, ktorý upozorňuje na zlo potratu.  Je to akt násilia voči ženám. Zabíja nenarodené detičky.“  

Dublin, 8.7.2024 (kath.net/pl Petra Lorleberg) 030 270 –  

„Ako by bolo možné, že by celé toto násilie a usmrcovanie ľudí od základov nezmenilo charakter našej spoločnosti? Keď zákon už nezachováva princíp, že človek nemôže dobrovoľne vziať život inému, tak sú otrasené základy našej spoločnosti!“  

Konštatoval to írsky biskup Kevin Doran v homílii Svätej omše za život v súvislosti s Pochodom za život v Dubline. Kevin Doran je biskupom v Elphine, apoštolským administrátorom Diecézy Achonry a hovoril vo funkcii predsedu Rady pre život Biskupskej konferencie Írska. Pochodu sa zúčastnilo asi 3000 ľudí a žiadali silnejšiu zákonnú ochranu nenarodených. A aby vláda konala v situácii špirálovo rastúcich počtov potratov.  

Organizátori uviedli, že v r. 2023 bolo v Írsku 10 000 potratov, hoci sa tvrdilo, že sú zriedkavé – no opak je pravdou! A vláda musí prestať podporovať potraty. 

Pochod sa konal pod mottom: „Pochodujeme za tých, ktorí nemajú hlas!“ A bolo vidno aj plagáty: „Potrat zabíja našu vlastnú budúcnosť!“  

Z burcujúcej homílie biskupa Kevina Dorana: 

„Prečo sme tu? … Je dobre pre nás byť tu. … Pochod je významný politický akt, ktorý upozorňuje na zlo potratu a je jedno ako sa to prezentuje – potrat je aktom násilia voči ženám! Zabíja nenarodené deti – až 38 000 z nich tu v Írsku od schválenia súčasných  zákonov! To nie sú iba štatistiky – to sú nevinní ľudia – každý so svojou jedinečnou identitou! … 

Naše politické konanie dnes je malým, ale dôležitým výrazom nášho záväzku brániť blaho celej spoločnosti. Na to volíme politikov a oni potrebujú silu nášho svedectva! Ženy a deti potrebujú našu podporu a muži tiež. Lekári, sestričky a lekárnici potrebujú našu podporu a povzbudenie aby stáli za pravdou a konali s integritou!  

Sme tu nielen kvôli pochodu, ale aj kvôli svätej omši pred ním. Prirodzene mohli by ste povedať, prišli sme, aby sme sa modlili za naše ženy a ich deti a za našu spoločnosť.  

Možno by sme sa však mali najprv modliť za nás samých, aby sme boli dobrými ľuďmi s integritou, ktorí vo všetkom, čo robíme, odzrkadľujú Ježišovu lásku.  

Zamyslime sa na nad Evanjeliom:   

Pôjdeme ako Mária kráčala cez vŕšky Judey, aby prejavila solidaritu so sesternicou Alžbetou, ktorej sa končilo tehotenstvo.  

Je dobré pre nás mať dôveru, že nekráčame sami.  Nesieme so sebou viac ako seba samých. Mária niesla Ježiša vo svojom tele. Je dôležité, aby sme ho pritom kráčaní niesli v našom srdci! … 

Máme tu obraz dvoch žien, Márie a Alžbety, ktoré sa spolu tešia z daru života. Prečo váhame v našej spoločnosti tešiť sa z daru života? Prirodzene nie je vždy ľahké vidieť tehotenstvo ako dar. Mohlo by byť, že je naša spoločnosť riadená tak, aby sme ho videli ako problém? Možno keď počúvame Božie slovo, by sme sa mali pýtať ako môžeme prispieť k vývoju pozitívnejšieho postoja voči tehotenstvu a narodeniu dieťaťa?  

V Evanjeliu o navštívení ide o to, byť prítomný. Pre mnohé ženy je tehotenstvo osamelým obdobím a často počujeme, potrat je osamelým rozhodnutím. Ženy sú obklopené ľuďmi, ale nikto vlastne nie je tak úplne u nich. Úprimne, naša spoločnosť je tak sústredená na umožnenie potratu, že sa ženy ani len neopýtame, prečo má pocit, že musí urobiť toto rozhodnutie! Bolo by možné, že by sme ženy mohli sprevádzať od začiatku cez pôrod až po dojčenský vek dieťatka a to spôsobom, ktorý by nebol dotieravý, ale poskytol by im istotou, že nie sú samé?  

Iste musíme zmeniť zákon aj prax a postoje v spoločnosti. Ale naša modlitba musí vždy začínať so želaním, aby naše vlastné srdcia a postoje boli očistené. Myslím, že to je dôvod, prečo sme tu. Na konci svätej omše budeme vyslaní na misiu do sveta s povzbudením: Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom

Na záver by som vám chcel navrhnúť, že je potrebné vytvoriť spojenie medzi potratom a eutanáziou. Prirodzene, že v ľudskej skúsenosti sú rozdiely, ale ideológia je tá istá: absolútne právo na rozhodnutie, prednosť osobnej nezávislosti a fakt, že akonáhle sa to zlo v praxi prijme, vyjme sa spod kontroly!  Vyvinuli sme preto video, ako povzbudzovať a starať sa o ľudí s ťažkými chorobami. Povzbudzujem vás, pozrieť si ho a šíriť ho!“ 

-zg-