Pokora – pýcha / nebo – peklo

„V pekle možno nájsť všetky čnosti, iba jednu nie – poníženosť. V nebi možno nájsť všetky neresti, len jednu nie – pýchu.“ Mirjam z Abelinu