Poľsko: Experti biskupskej konferencie proti potratovej pilulke

Varšava, 5.2.2024 (kath.net/pl) 029 890 – „Užívanie potratovej pilulky prispieva k tomu, že k tehotenstvu sa ľudia stavajú ako k problému, proti ktorému sa musí bojovať všetkými prostriedkami. Takže ubúda úcta k ľudskému životu a pribúda prijímanie medicínskych opatrení na jeho zničenie.  
„Z etického pohľadu je nasadenie takýchto opatrení nemorálne, lebo sa tým prijíma zničenie života konkrétnej ľudskej osoby.“  
Konštatuje to bio-etický tím expertov Biskupskej konferencie Poľska vo vyhlásení na webovej stránke BKP.  
Biskupská konferencia tak reaguje na oznam vlády, že sa plánuje zavedenie tzv. „núdzovej antikoncepcie“ pre ženy a to už od 15 rokov a pre mladšie na recept. Experti zvlášť odmietajú poskytovanie týchto preparátov maloletým, ktorých hormonálny systém ešte nie je úplne vyvinutý. Tieto preparáty neboli totiž dostatočne testované na ich účinky u dievčat mladších ako 16 rokov.   Experti vyjadrujú veľkú starosť a upozorňujú na možné škodlivé účinky preparátov na zdravie žien. Účinné látky Levonogestrel (syntetický ekvivalent progesteronu) a Ulipristal majú síce aj istý antikoncepčný účinok, lebo zabraňujú ovulácii. No ich hlavný účinok spočíva v tom, že bránia účinnému zahniezdeniu embrya do maternice. Z etického hľadiska tu ide o usmrtenie ľudského organizmu.

-zg-