Poľsko: Stále viac zasvätených panien

Varšava, 3.2.2024 (kath.net/pl) 029 886    
„Po druhom vatikánskom koncile prežívame rozkvet tejto formy zasväteného života. V Poľsku je takmer 400 zasvätených panien … To je mocná armáda žien, oddaných Bohu a súčasných svedkýň viery v tomto svete.“  
Povedal to páter Wiesław Kulisz SJ, riaditeľ Oddelenia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života Metropolitnej kúrie vo Varšave. Sám pôsobí aj pri vzdelávaní zasvätených panien. Interview s ním pripravila poľská katolícka agentúra KAI.  
Ženy môžu žiť svoje povolanie aj ako virgo consecrata a potom prijať vysviacku panien podobne ako rehoľníci.  
Jezuita vysvetľuje:  
„Zatiaľ čo kňazské a rehoľné povolania ubúdajú, počet zasvätených panien rastie. Je to ako prebudenie. Boh dáva povolania vždy ako odpoveď na núdzu okamihu histórie. Túto  formu zasväteného života dnes Cirkev očividne naliehavo potrebuje. Slovo vysviacka znamená odovzdanosť. Niečo, čo sa svetskému používaniu odníma a odovzdáva sa iba Bohu. Pod vysviackou chápeme úplnú odovzdanosť človeka službe Bohu. To platí aj pre zasvätenú pannu. Je to žena, ktorá v srdci cíti povolanie, ktoré je Božím darom. Boh stojí vždy na prvom mieste, Boh je to, kto volá a človek odpovedá na toto volanie tým, že Bohu venuje celý svoj život. Takáto žena by mu chcela slúžiť panenským spôsobom. Ako hovorí sv. Pavol: vydatá žena by sa chcela páčiť svojmu mužovi a stará sa o záležitosti sveta, zatiaľ čo panna by sa chcela páčiť iba samému Ježišovi.  Mimoriadnym spôsobom sa tak stáva Kristovou nevestou.“ 
Zasvätené panny sú v Cirkvi „predovšetkým svedkyne Krista na Zemi, ale oni ohlasujú prichádzajúci svet tým, že zjednocujú svoj život tu na zemi s Ježišom.“  
Znamenia vysviacky sú: závoj, manželský prsteň a breviár, ako hovorí páter. Pritom je život každej ženy iný:  
„Každá z nich má svoje zamestnanie, aktivity a život v modernom svete, vo všednom dni je ponorená do svetového diania. No svadbou s Ježišom Kristom „sa uskutočňuje aj istá transformácia a zasvätenie sveta.“ 
Vo Varšavskej arcidiecéze absolvujú kandidátky tri roky základné štúdium a k tomu patria stretnutia každú druhú sobotu v Kostole Panny Márie milosti v starom meste Varšavy.  Súčasťou štúdia sú aj trojdňové exercície na jeseň a na jar. Vysviacka sa koná v katedrále v prítomnosti biskupa.  

-zg-