Pravoslávny teológ ocenil dokument o pápežskom úrade

Viedeň, 14.6.2024 (kath.net/KAP)  – „Na pravoslávny sviatok Nanebovstúpenia Pána sa Vatikán postaral o výrazné pozitívne prekvapenie.“  Zdôraznil to viedenský rumunský pravoslávny teológ Prof. Ioan Moga pre Kathpress.

„Dokument ponúka nielen syntézu výsledkov ekumenického dialógu ostatných desaťročí o pápežskom úrade, ale načrtáva aj konkrétne perspektívy služby jednote v znovu zjednotenej Cirkvi. Hovoril by som dokonca o prelome! V každom prípade je to neočakávaný krok správnym smerom.“

S dokumentom sa spája vizionárska odvaha tie mnohé rôzne a vlastne neprehľadné ekumenické texty zozbierať, rozdeliť a vytvoriť ešte otvorený celkový obraz. Výsledok je veľmi sľubný, lebo nesmeruje k fixnej idei či téze, ale podporuje dialóg.

Nové na dokumente je, že sa nepoužili hlavne vieroučné texty ale ekumenické texty.

A teológ Moga pokračuje:

„To je priekopnícke z hľadiska metódy. Ukazuje to sebakritickú úvahu Ríma z pohľadu toho spoločne dosiahnutého. To sme doteraz nemali – aspoň nie v takej dôslednosti a takým tempom. A ani v iných cirkvách nie sú porovnateľné texty. Teda Rím sa z doterajších dialógov priučil.

To veľké na tomto dokumente je, že možno vyvolá novú epochu ekumenického dialógu, novú metódu učiť sa z toho doteraz dosiahnutého. Tým sa Dikastérium pre napomáhanie jednoty kresťanov vydáva na nové cesty aspoň metodologicky a vyzýva iné cirkvi konať podobne.“ …

Dokument neponúka hotové riešenia, ku ktorým by iní kresťania mali byť donútení, ale opisuje proces učenia, ukazuje perspektívy a načrtáva možnosti konania s vedomím, že vec je veľmi zložitá a nie bez napätí.

Týmto študijným dokumentom sa kardinálovi Kurtovi Kochovi podaril trvalý prínos do ekumenickej diskusie o pápežskom primáte.

Oslobodenie zo slepých uličiek

Moga vyzdvihuje najmä návrhy výkonu primátu v 21. storočí:

„Pre pravoslávnych sa ponúka nielen prehodnotenie Prvého vatikánskeho koncilu , ale dokonca „preformulovanie“ pápežských dogiem 19. storočia a to je epochálna perspektíva. Aj ekumenicko-teologické podopretie princípu subsidiarity môže pomôcť vyslobodiť niektoré konštrukcie zo slepej uličky.

„Dôležitá je nielen odozva v iných cirkvách, ale aj to, aké dôsledky to bude mať v Rímskokatolíckej cirkvi,“ hovorí teológ. „Posilnenie autority biskupských konferencií príp. regionálnej úrovne nie je novou témou. Nesmie teda zostať iba pri želaní. Rozhodujúce bude aj to, ako Dikastérium pre náuku viery dokument ďalej rozvinie.

V každom prípade je to dobrý základ toho, aby sme mohli dúfať v nicejskom roku 2025 v nový prístup k zbližovaniu kresťanských cirkví. …

-zg-