„Prehĺbiť našu lásku a oddanosť Eucharistii“

Arcibiskup: „Napriek kríze viery sa mnohí veriaci pridali k našej Eucharistickej púti, aby znova rozpálili vieru v Najsvätejšiu Sviatosť! “

Denver, 11.6.2024 (kath.net/pl)  

„Úmysel amerického arcibiskupa Samuela J. Aquilu na mesiac jún – (v USA je jún mesiac Najsvätejšej Eucharistie) – je, aby veriaci rástli v oddanosti Pánovi Ježišovi prítomnému v Eucharistii:

„Všetci sme pozvaní spojiť sa v modlitbe, aby naša arcidiecéza skrze Eucharistickú púť, ktorá sa tu v Denveri začína v týždni po slávení Božieho Tela, mohla využiť túto príležitosť prehĺbiť si oddanosť a lásku k Eucharistii a nanovo v nás roznietiť misionársku identitu Cirkvi. Nech je požehnaný Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti! Nech je teraz a navždy všetkými milovaný a chválený!“

Na tento júnový úmysel upozorňuje Denverská arcidiecéza v štáte Colorado na webovej stránke.

„Národný eucharistický kongres sa skončí vyhlásením Eucharistického misijného roku.  V Denverskej arcidiecéze sa musíme v modlitbách pripraviť a zväčšiť svoje nadšenie a horlivosť, aby sme svoju vieru v Ježiša, v Eucharistii skutočne prítomného, mohli priniesť na všetky miesta, kde má byť prijatý. Tak ako sa Mária ponáhľala navštíviť Alžbetu, musíme sa aj my stať horlivo misionármi v celej našej arcidiecéze, aby mnohé srdcia boli rozpálené láskou k nášmu eucharistickému Pánovi.

Napriek kríze viery vzhľadom na túto veľkú pravdu sa mnohí veriaci v celej krajine pridali k tejto púti, aby nanovo rozpálili svoju vieru a oddanosť Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.

Katechizmus učí, že ´Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života´ (KKC 1324). Bez tejto Najsvätejšej Sviatosti by Cirkev neexistovala. Z Eucharistie vychádza život Cirkvi. Sme pripravení túto úžasnú Eucharistickú púť v Denverskej arcidiecéze prijať?“

-zg-