Švajčiarsky biskup Eleganti: „Nové normy k zjaveniam sú problematické“

Bern, 11. 6. 2024, (CNA) – Emeritný pomocný biskup švajčiarskeho Churu Marian Eleganti, OSB charakterizoval niektoré pasáže vatikánskych Noriem procesu posudzovania údajných nadprirodzených javov zo 17. mája ako „problematické“. V príspevku na svojej internetovej stránke biskup napísal:

„Tým, že sa vzdáme vyhlásenia nadprirodzenosti nejakého javu, sa stupeň súkromných zjavení vo všeobecnosti zníži na úroveň návrhu! Veriaci ho môže prijať a do svojho života integrovať, alebo nie. To však možno znamená aj relativizovanie prorockej relevantnosti posolstva nadprirodzeného pôvodu! A to je problematické.

V skutočnosti je najvyšším stupňom posúdenia prosté nihil obstat, podľa ktorého na možnom zjavení nič neprotirečí náuke Cirkvi. Tým však nie je povedané, že naozaj ide o nadprirodzený jav.

Predtým Cirkev alebo vyhlásila, že ide o nadprirodzený jav, alebo že o taký jav nejde.  Ako medzistupeň platilo, že pri možnom zjavení (ešte) nie je stanovené, či ide o niečo, čo má nadprirodzený pôvod.“

Pre biskupa Elegantiho tu vzniká otázka:

„Prečo by Cirkev podľa nových noriem nemala byť v rámci užitočnej lehoty schopná nadprirodzenosť javu konštatovať, ale pritom dokáže konštatovať opak – constat de non-supernaturalitate? Pretože táto kategória odmietnutia javu je naďalej zachovaná!“

Kriticky sa biskup vyjadril aj k tomu, že „kompetencia posúdenia javu podľa nových noriem prešla od miestneho biskupa na Dikastérium pre náuku viery“. Biskup teraz môže iba so súhlasom dikastéria vydať záväzný úsudok. V tejto situácii si biskup Eleganti kladie otázku:

„Pýtam sa, či centralizovaním autority posudzovania takýchto javov v protiklade so zoširoka propagovanou synodalitou a decentralizáciou Vatikán nerobí opatrenia na zastavenie verejnej kritiky svojho pôsobenia zo strany charizmatických súkromných zjavení a aj aspektov, ktoré protirečia jeho vlastnému úsiliu v oblasti pastorácie (napr. hrozby trestami – porovn. Fatima). 

Tým by však v prípade pravosti takýchto javov prekážal v pôsobení samotnému Bohu príp. Duchu Svätému a stroskotal by!“

-zg-