Sydney: 15 000 katolíkov na Eucharistickej procesii

Sydney, 3.6.2024 (LifeSiteNews) –  Asi 15 000 katolíkov odolávalo vetru a zime na Eucharistickej procesii v austrálskom Sydney, na slávnosť Corpus Christi. V nedeľu 2. júna kráčali veriaci v procesii po uliciach Sydney vedení najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, ako súčasti dlhodobej tradície vzdávania úcty Kristovej reálnej prítomnosti v Eucharistii. Arcibiskup Sydney Anthony Fisher  v príhovore prítomným povedal:

„Dnes ste, môj drahý ľud, verejne uznali Boha! Dnes ste verejne vydali svedectvo o nádeji a jednote. Moji drahí veriaci, práve ste hlásali nášmu mestu dar vykúpenia v Kristovi Ježišovi. Nie hrubými argumentami, múdrou rétorikou, či špeciálnymi efektami, ale  jednoducho ‘kráčaním s Kristom’, ktorého milujete.

Vyhlásili ste, že Kristus žije v našom meste, v našich spoločenstvách, v našich srdciach. On nám dal všetko – svoje Telo a svoju Krv, celú svoju podstatu a realitu, celého svojho ducha  a celú milosť tak, aby nikoho nenechal bokom. Dajte mu aj vy na oplátku všetko!“ …

Mnohé farnosti v Austrálii už zanechali túto prax a tí ktorí procesiu konajú, sú často prekvapení, koľkí katolíci prídu, aby si uctili Krista v Najsvätejšej Eucharistii. Podľa správ boli medzi 15 000 katolíkmi ľudia zo Samoy, Vietnamu, Libanonu, Portugalska, Chorvátska aj Latinskej  Ameriky.  

„Táto hybná sila buduje a oživuje eucharistickú kultúru v Sydney,“ zdôraznil  pomocný biskup Sydney Richard Umbers pre Catholic Weekly. 

Kňaz z Katedrály Panny Márie Roberto Keryakos veriacim povedal:

„Veriaci tu boli vždy prítomní a túžili hrdo vyhlasovať svoju lásku ku Kristovi. Táto úžasná  procesia ma inšpirovala plánovať viac takýchto procesií. Naša katolícka viera je oveľa krajšia ako svet. Ježiš Kristus je nádhernejší ako ktokoľvek iný a on povoláva mňa aj teba, aby sme boli svätí! Pozývajte nášho Pána na tie miesta, ktoré potrebujú jeho prítomnosť!  Nebojte sa. Ak treba, vráťte sa domov, ak treba, bežte naspäť ku Kristovi!“   

Počas procesie veriaci spievali hymny k Najsvätejšej Sviatosti vedení chrámovými chóristami z Brigidine College Randwick a Chórom sv. Petra Chanela. Spev s mnohými vlajkami škôl a farností prilákal mnohých ľudí, aby sa zastavili a sledovali svedectvo viery!  

„Také procesie sú kvasom v našom svete zväčša zbavenom všetkých ilúzií. Pripomína nám to, že ľudia prichádzajú a prehlbujú si vieru pri mnohorakých skúsenostiach a vplyvoch vrátane tých slávnostných a radšej kráčajú takto spolu s inými, akoby špekulovali a pozorovali to z diaľky. Je to milostiplné popoludnie a jednoduché radostné svedectvo o poklade Cirkvi, ktorým je Kristus pre mnohé tisíce!“ povedal riaditeľ Centra pre evanjelizáciu Daniel Ang.

Katolíci v Sydney dúfajú, že budú môcť hostiť medzinárodný eucharistický kongres v r. 2028. 

Dnes moji drahí priatelia, ste urobili to, čo žiadal koncil a pomohli ste pripraviť naše mesto na túto udalosť a dúfame, že pápež nám to v roku 2028 daruje,“ zdôraznil arcibiskup Fisher. A biskup Umbers dodáva:

„Nie je tajomstvom, že Austrália dúfa, že Eucharistický kongres bude môcť hostiť a také verejné prezentovanie viery dodá vierohodnosť nášmu úsiliu.“  

-zg-