„Vidieť ako sa vo svete toto veľké kráľovstvo rozvíja“

„Kresťania vidia viac ako to, čo sa politicky alebo hospodársky vo svete deje. Vidia za tým Božie plány! “ Hovorí známy americký  biskup Robert Barron.

Boston, 21.6.2024 (kath.net / pk) 

„Ľudia viery vidia veci odlišne, nevidia iba to, čo stojí priamo pred nimi a je celkom očividné. Oni vidia svet v perspektíve Božích plánov a úmyslov.“

Povedal to známy americký biskup Robert Barron z Diecézy  Winona-Rochester (Minnesota) v homílii 16. júna 2024. Vzťahoval sa tým na proroka Ezechiela, kde Boh hovorí:

22 Toto hovorí Pán: „Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím; odlomím útly konárik z jeho výhonkov a zasadím na vysokej a povznesenej hore. 23 Na vysokej hore Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, urodí ovocie a bude veľký strom, takže bude pod ním bývať všetko vtáctvo rozličných druhov; v tieni jeho vetiev budú bývať. 24 Vtedy poznajú všetky stromy poľa, že ja, Pán, som ponížil vysoký strom a vyvýšil som ponížený strom, vysušil som zelený strom a do kvetu som doviedol suchý strom. Ja, Pán, som to povedal a splnil.“ (Ez 17,22-24).

A biskup Barron pokračoval:

„Vznikajú veľké veci z veľmi malého semena Nesmieme kráčať životom a iba hľadieť. Ak iba hľadíme – teda vidíme to, čo je bezprostredne pred nami, aj keď je to úplne očividné pre múdrych pozorovateľov s ostrým zrakom, tak budeš všetko vnímať iba povrchne ako napríklad súhru politických postáv, alebo hospodárske súvislosti.

Ale my nekráčame životom iba týmto spôsobom. My kráčame vo viere. A tak vidíme, ako sa vo svete okolo nás rozvíja toto veľké kráľovstvo. Vidíme rast tohto obrovského stromu. Vidíme Cirkev. Vidíme, že naša úloha sa podobá úlohe sv. Pavla – hlásať, že existuje nový Pán a každého pozývať, aby s uchýlil  pod jeho vládu.“

-zg-