Instrumentum Laboris“ Synody bude zverejnený začiatkom júla

Vatikán, 26.6.2024 (kath.net/KAP) – Očakáva sa, že začiatkom júla bude predložený pracovný dokument pre záverečné kolo svetovej Synody Katolíckej cirkvi o synodalite. Oznámil to v utorok vo Vatikáne sekretariát synody. Synodálna rada, ktorej členom je aj viedenský kardinál Christoph Schönborn, už v nedeľu a pondelok prerokovala prvý návrh „Instrumentum Laboris“. Záverečný pracovný dokument bude podkladom pre diskusie na 2. zasadnutí Synody o synodalite  2.- 27. októbra vo Vatikáne. Robia sa aj rozhodnutia, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia pápeža. Keď bude k dispozícii Instrumentum laboris, prejde už niekoľkými fázami konzultácie. Od 4. do 14. júna zostavilo 20 teológov zo štyroch kontinentov v Ríme základné princípy na základe spätnej väzby z viac ako 100 biskupských konferencií, svetových konferencií rehoľných predstavených, z teologických fakúlt, katolíckych združení a jednotlivcov. Zohľadnili sa aj výsledky stretnutia duchovných v Ríme v máji.Prvotný návrh, ktorý je teraz preskúmaný, bol zaslaný asi 70 ľuďom, ktorí majú zastupovať celé spektrum Cirkvi, vrátane kňazov, rehoľníkov, laikov a teológov z „rôznych myšlienkových smerov“, ako uviedol sekretariát synody. Po ich spätnej väzbe a posúdení synodálnou radou bude vytvorená nová verzia Instrumentum laboris. Tá bude po opätovnom preskúmaní Synodálnou radou predložená na schválenie pápežovi. Očakáva sa, že konečná verzia bude zverejnená začiatkom júla. Generálny sekretár synody kardinál Mario Grech vysvetlil, že október nebol o riešení  problémov, ale o otázke, ako v Cirkvi dosiahnuť synodalitu – novú formu konzultácií a rozhodovania. Cieľom je vstúpiť do nového štýlu a „dynamiky pastoračnej konverzie“. Synodálnu radu prijal pápež Na dvojdňovom stretnutí sa vyjadrila aj túžba užšie prepojiť súčasný proces synody s prípravou na Svätý rok, ktorý sa otvára 24. decembra. Pápež František v pondelok prijal členov Synodálnej rady na audiencii a povzbudil ich, aby pokračovali v práci.V synodálnej rade sú početní kardináli a arcibiskupi. Medzi najvýznamnejších patria viedenský kardinál Schönborn, kardináli Matteo Zuppi (Bologna), Gerard Lacroix (Quebec) a Oswald Gracias (Bombaj), ako aj arcibiskup Colin Fisher (Sydney).

-zg-