Kardinál Müller: Vysokí členovia rímskej kúrie bojujú proti tradičnej liturgii

Rím, 3.7.2024 (CNA) – Na kňazskej vysviacke v klasickom rímskom obrade v sobotu vo Francúzsku kardinál Gerhard Müller rozprával o tom, „ako vysoko postavení členovia rímskej kúrie chcú prenasledovať slávenie tradičnej svätej omše“. Takto zhrnul portál InfoVaticana obsah kardinálovej homílie.

Konkrétne hovoril kardinál Müller o nedávnom stretnutí s vysokopostaveným zástupcom Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí:

„Bol som ešte dojatý vernosťou 20 000 mladých katolíkov, s ktorými som na Turíčny pondelok smel sláviť v nádhernej katedrále v Chartres svätú omšu, keď mi on vyhlásil, že ´to nie je vôbec nijaký dôvod na radosť, lebo táto svätá omša sa slávila podľa starého mimoriadneho latinského obradu!´

Do obdobia po Druhom vatikánskom koncile bola tradičná liturgia na celom svete doma a pritom boli vždy aj katolícke východné obrady. Po koncile zaviedol pápež Pavol VI. novú liturgiu, ale aj tradičnej liturgii zostali mnohí katolíci verní spočiatku proti odporu pápeža.

V roku 2007 uznal pápež Benedikt XVI.  právo každého kňaza používať staré liturgické knihy na omše a iné obrady. Aj veriaci mali právo ako skupina požiadať o slávenie tradičnej liturgie.

V roku 2021 pápež František prístup ku klasickému rímskemu obradu radikálne obmedzil. Práve farnosti, kde bolo doteraz pokojné slávenie oboch obradov sú Vatikánom informované, že slávenie tradičnej liturgie musia do dvoch rokov ukončiť! Noví kňazi majú zásadne zakázané takú liturgiu sláviť.

Kardinál Müller však tomu povedal:

„Niektorí vidia v starom obrade svätej omše väčšie nebezpečenstvo pre jednotu Cirkvi ako v novej interpretácii Vyznania viery, či dokonca v chýbaní svätej omše vôbec!“

Protivníci tradičnej omše vykladajú uprednostňovanie starej omše ako výraz  sterilného tradicionalizmu, ktorý má väčší záujem o teatrálnosť, ako o živé spoločenstvo s Bohom, ktorú sprostredkuje.

Existuje legitímna mnohorakosť teologických škôl. Tí, ktorí sa radi odvolávajú na koncil, aby iných obvinili z predkoncilovej mentality, by si mali preštudovať varovania koncilu v Dekréte o ekumenizme:

V Cirkvi nech si všetci – podľa úloh, ktoré boli každému zverené – v rozličných formách duchovného života a disciplíny, v rozmanitosti liturgických obradov, a dokonca aj v teologickom rozvinutí zjavených právd ponechajú potrebnú slobodu, v nutných veciach zachovávajú jednotu a vo všetkom nech si prejavujú lásku. Takým spôsobom budú totiž oni sami v čoraz plnšej miere prejavovať pravú katolíckosť a apoštolskosť Cirkvi.“

-zg-