Kardinála G. L. Müllera povýšil pápež na kardinála – kňaza

Vatikán, 2.7.2024 (kath.net)- Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller, bol povýšený z kardinála-diakona na kardinála-kňaza. Rozhodol o tom pápež František v pondelok na konzistóriu, ktoré viedol. Kardináli-diakoni majú právo po 10 rokoch požiadať o toto menovanie. Súčasne sa Kostol sv. Agnesy v Agone po dobu úradu kardinála Müllera prechodne zvýši z titulárnej diakonie na titulárny chrám. Vatikán to oznámil v tlačovom bulletine.

Kardinál Müller bol najprv profesorom dogmatiky na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove. V r. 2002 ho pápež Ján Pavol II. menoval za biskupa Regensburgu. Tam zriadil o. i. diecézny Inštitút Benedikta XVI., ktorý pracuje na vydaní celého diela pápeža Benedikta XVI.

V Biskupskej konferencii Nemecka bol aktívny vo viacerých oblastiach. V r. 2012 ho pápež Benedikt povolal za prefekta Kongregácie pre náuku viery a menoval ho arcibiskupom.

Pápež František ho po svojom zvolení potvrdil v úrade prefekta a v r. 2014 ho kreoval za kardinála. Keď sa po piatich rokoch skončilo jeho obdobie v úrade prefekta pápež však jeho pôsobenie nepredĺžil ako sa očakávalo a aklo je pre veľmi osvedčených zvyčajné, ani neuviedol pre to nijaké  dôvody.

V r. 2021 povolal pápež František Müllera za člena Apoštolskej signatúry – „Supremo Tribunale“ – teda za jedného zo sudcov  najvyššieho cirkevného súdu.

Kardinál Müller je medzinárodne renomovaný  teológ. Iba nemecká „Synodálna cestou“ infikovaná cirkev toto medzinárodné ocenenie nezdieľa. Kardinála považujú aj za dôležitého nositeľa ekumenického dialógu s bohatými vedomosťami najmä s protestantskými kresťanmi. Pôsobil často aj v pastorácii v Latinskej Amerike a spoločne so zástupcom teológie oslobodenia napísal knihu. Kardinál je ostrým kritikom relativizmu, čo je jeden z postojov, ktoré zdieľa s pápežom Benediktom XVI.

-ZG-