Pentin: „Kardinál Fernández neodpovedal na otázky k FS“

Vatikán, 20.1.2024 (kath.net) – „Kardinál na naše otázky napriek opakovaným dotazom, neodpovedal.“ Napísal to renomovaný vatikanista Edward Pentin v „National Catholic Register“ 18. januára mesiac po vydaní „Fiducia Supplicans“.
Pentin uviedol, že „National Catholic Register“ položil 2. januára rad otázok prefektovi Dikastéria pre náuku viery, kardinálovi Victorovi Fernándezovi.
Prosili sme o „vysvetlenie dokumentu a iných aspektov ako napríklad: 
– Ako sa definíciou odlišuje pojem „páru“ od „zväzku“.

– Či sú aj pre iné skupiny ľudí, ktorí praktizujú „sexuálne nemorálne skutky, nejaké prekážky pre ich požehnanie“.

– Či bude odsúdené „očividné zneužívanie dokumentu jezuitom Jamesom Martinom z USA a inými“  – Prečo neboli predbežné konzultácie k Fiducia Supplicans ďalej rozšírené a ako sa to môže zosúladiť s myšlienkou synodality?