Svätých anjelov strážcov

Kázeň na sviatok svätých anjelov strážcov

Drahí bratia a sestry, my si spomíname na svätých anjelov, konkrétne na strážnych anjelov. Nie si spomíname na to, čo učí aj katolícka cirkev, že každý človek dostáva od Boha takéhoto ochrancu alebo sprievodcu – anjela duchovnú bytosť, ktorá nás má v našom živote sprevádzať a ochraňovať, hlavne pred hriechom, ale možno aj pred nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú zvonku, či už fyzickými nebezpečenstvami alebo katastrofami. Takže dnes si spomíname na tieto duchovné bytosti. Je ťažké hovoriť o tom, aké sú, ako vyzerajú a čo robia, pretože všetko toto je zahalené tajomstvom, ktoré nedokážeme prekonať. Avšak občas môžu strážni anjeli zasiahnuť do nášho života aj priamejšie a viditeľnejšie.

Ja by som chcel prečítať 3 také príbehy, ktoré rozprávajú konkrétni ľudia o tom, ako do ich života zasiahol ich anjel alebo ich anjel strážny.

Sestra Maria Antónia napísala slávny opis o svojom celoživotnom priateľstve so svojím strážnym anjelom v knihe (Pod krídlami anjela) a opisuje udalosť, keď ju jej strážny anjel zachránil pred spáchaním hriechu.

„Prečo nemôžem oberať broskyne ako ostatné deti?“ Natiahla som ruku, aby som si vybrala broskyňu a prsty sa už už dotkli jednej veľkej zamatovej, keď som dostala najsladšie a najpokojnejšie varovanie svojho nového priateľa. Moja ruka zavesená vo vzduchu, sa mi mierne spustila pomocou „neviditeľnej ruky“. Cítila som ju tak, ako keby sa ma dotkla nejaká osoba, hoci som ju nevidela. Bol to môj anjel strážny, ktorý ma varoval pred hriechom.  

Druhý príbeh hovorí o tom, ako istého strateného vojaka zachránilo malé dievčatko.

Bolo to počas druhej svetovej vojny, keď Eldon Dahl, bol zostrelený nad Talianskom. Zachránil si život zoskokom s padákom. Dopadol bezpečne do lesa, kde ho však zajali Taliani. Po zajatí sa mu podarilo uniknúť so skupinou ďalších spojencov v horskej oblasti severne od Ríma.

Eldon sa časom oddelil od ostatných a putoval sám peši po horách a dedinách. V jedno popoludnie, ako putoval lesmi, sa mu ozval prázdny žalúdok. Zacítil nádhernú arómu jedla, pripravovaného na otvorenom ohni. Šiel za vôňou a po čase sa pre ním objavili dve ženy. Pripravovali si jedlo v blízkosti nejakej farmy.

Dúfajúc, že mu priateľsky pomôžu a budú ochotné nasýtiť ho, chcel sa k nim pristaviť. Zrazu sa ale zjavila malá blonďavá dievčina vo veku okolo 10 rokov, ktorá mala oblečené jasné biele šaty. Ukázala prstom na pery, aby som zostal pokojný. Potom ho vzala za ruku a viedla ho opačným smerom za husté kríky. Tu sa mal skryť. Vtom sa objavili dvaja nemeckí vojaci a začali hovoriť so ženami. Eldon si uvedomil, že sa tesne vyhol zajatiu. Keď sa rozhliadol, malá dievčina zmizla. Nemohol ju nikde nájsť.

Tretí príbeh hovorí ako Mike Aquilina píše o skúsenosti jeho priateľa vo svojej knihe (Boží anjeli): „Môj priateľ, známy filozof z Harvardu, bol ako mladý človek neveriaci. Jedného dňa plával v oceáne a spodný prúd ho ťahal ku dnu. Vedel, že sa topí bez nádeje na záchranu, keď ho náhle schmatla silná ruka a vytiahla ho na breh. Jeho záchranca bol veľký svalnatý chlapík. Keď sa mu chcel poďakovať, chlapík sa naňho usmial a vtom zmizol. A to bol míľnik na ceste k jeho konverzii.“

Čiže aj toto je taký zaujímavý príbeh o pomoci záchrany zo strany naozaj tajomných ľudí alebo pomocníkov. Ťažko sa naozaj vyjadruje, kto alebo čo to boli. Skúsme sa zamyslieť, milí bratia a sestry, nad naším životom, ktorý už naozaj prežijeme niekoľko desaťročí.

Ale v živote možno sme zažili takú tajomnú pomoc, či už to bola naozaj nejaká duchovná pomoc našej mysli, ktorá nás akoby naozaj zachytila a zachránila pred spáchaním hriechu? Alebo to možno bola nejaká fyzická pomoc, ktorá nás zachránila pred úrazom, nebezpečenstvom, chorobou či zranením? Naozaj mnoho vecí. Aj toto nás má prinútiť uvedomiť si, že máme anjela strážneho, ktorý naozaj putuje s naším životom, a jeho úlohou je pomáhať nám. Chrániť nás a pomáhať nám dostať sa raz do neba. Verím, že je možné sa s týmto anjelom stretnúť, a že nám to bude dovolené. Takže dnes ďakujeme našim anjelom strážnym a prosme ich naďalej o pomoc, aby nám pomáhali v tom najdôležitejšom – v záchrane našej duše pred hriechom a zatratením.

Amen.