Svätých anjelov strážcov

Kázeň na sviatok svätých anjelov strážcov Drahí bratia a sestry, my si spomíname na svätých anjelov, konkrétne na strážnych anjelov. Nie si spomíname na to, čo učí aj katolícka cirkev, že každý človek dostáva od Boha takéhoto ochrancu alebo sprievodcu – anjela duchovnú bytosť, ktorá nás má v našom živote sprevádzať a ochraňovať, hlavne pred … Read more