KÁZEŇ: Choroba, ktorá nás približuje k Bohu

Kázeň na 6. nedeľu cez rok B

Milí bratia a sestry, v živote spoznávame rôzne choroby. Sú choroby, ktoré možno považovať za ľahké, s jemným priebehom, s ktorými človek zápasí dennodenne. No existujú aj choroby, ktoré sú ťažké, ba dokonca smrteľné. Pri každej chorobe, ktorou človek prechádza, je veľmi užitočné a dobré, ak má niekoho, kto mu môže pomôcť – nielen podať ruku, ale aj poskytnúť čaj, jedlo či inú formu pomoci. Choroby sú neoddeliteľnou súčasťou života; každý z nás bol chorý a vieme, čo to znamená.
Dnešné prvé čítanie z Levitika hovorí o chorobe nazvanej malomocenstvo. Boh dáva usmernenie týkajúce sa tejto choroby a ľudí, ktorí sú ňou postihnutí. Malomocenstvo sa prejavuje opuchlinami a bielymi škvrnami, a tí, ktorí sú ním postihnutí, sú vyčleňovaní z tábora.
Choroba je výzvou, a jej ťažkosť môže človeka priviesť k otázke, prečo Boh dovoľuje choroby. Možno je to spôsob, ako nás upozorniť na našu pominuteľnosť a naliehavosť večného života. V evanjeliu počúvame o malomocnom, ktorý prichádza k Ježišovi so skúsenosťou tejto choroby. Jeho prosba – „Ak chceš, môžeš ma očistiť“ – vyjadruje vieru v Božiu vôľu a zároveň poníma hlbšiu perspektívu, že aj cez chorobu môžeme dosiahnuť niečo lepšie.
Keď sa malomocný modlí na kolenách pred Ježišom, uznaním ho za svojho Pána, Ježiš sa nad ním zľutuje, vystiera ruku a očisťuje ho. Táto udalosť nás inšpiruje k hľadaniu hlbšieho zmyslu a vzťahu s Ježišom Kristom aj v ťažkostiach a chorobách, ktoré prežívame.
Nech nás príbeh tohto malomocného povzbudí k tomu, aby sme vo svojich chorobách hľadali nielen fyzické uzdravenie, ale aj hĺbku vzťahu s Bohom. Verme, že v hľadaní Ježiša Krista a v prežívaní viery nájdeme odpoveď na svoje modlitby a uzdravenie, ktoré nám Boh chce darovať. Amen.