KÁZEŇ: Choroba, ktorá nás približuje k Bohu

Kázeň na 6. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, v živote spoznávame rôzne choroby. Sú choroby, ktoré možno považovať za ľahké, s jemným priebehom, s ktorými človek zápasí dennodenne. No existujú aj choroby, ktoré sú ťažké, ba dokonca smrteľné. Pri každej chorobe, ktorou človek prechádza, je veľmi užitočné a dobré, ak má niekoho, … Read more