Modlitba vytrvalá

Kázeň na 20. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V našom živote sa môže vyskytnúť paradox, konkrétne napríklad taký, že dieťa zahanbí svojich rodičov. Že hoci sa vie pohádať zo svojim rovesníkom zároveň dokáže rýchlo odpustiť. Môže sa zmieriť a jednoducho urobiť to, čo dospelí často nedokážu a majú s tým väčší problém. … Read more

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie rok A

Audio nahrávka Kázeň na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry. Oslavujeme slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Oslavujeme, že Panna Mária po svojej pozemskej púti a po svojej smrti bola s telom aj dušou vzatá do Nebeskej slávy a prichádza do svojho domova. Prichádza do neba, no neprichádza iba s dušou, ale prichádza … Read more