KÁZEŇ: Človek sa stretá s Božským

Kázeň na Veľkonočný pondelok Drahí bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu na veľkonočný pondelok sa nám dávam do stredu Božie, ktoré je krásne dokonalé oproti ľudskému, ktoré je poznačené hriechom a zlom. Počúvame hneď v úvode evanjelia, ako ženy rýchlo vyšli z hrobu so strachom a veľkou radosťou, aby to oznámili jeho učeníkom. Tieto ženy … Read more

Veľkonočný pondelok rok A

Mt 28,8-15 Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí … Read more

Veľkonočný pondelok

Mt 28,8-15 Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí … Read more