Myslieť na smrť

Keby si častejšie myslel na smrť než na dlhý život, iste by si sa horlivejšie polepšoval. (Tomáš Kempenský)