Vytvárajme si ticho

Vytvárajme si ticho, aby sme v ňom počuli Pánovo slovo a meditovali nad ním, aby prostredníctvom účinného pôsobenia Ducha Svätého naďalej prebývalo, žilo a hovorilo v nás po všetky dni nášho života. Tak sa Cirkev bude neprestajne obnovovať a omladzovať vďaka Pánovmu slovu, ktoré trvá naveky.Benedikt XVI., Verbum Domini

Boh je priateľom ticha

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.Matka Terézia

Boh je priateľom ticha

„Potrebujeme nájsť Boha, no nemožno ho nájsť v hluku a nepokoji. Boh je priateľom ticha. Pozrite ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu ; pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako sa hýbu v tichu… Potrebujeme ticho, aby sme boli schopní dotknúť sa duší.“ (Matka Tereza)