KÁZEŇ: Chápete, čo som vám urobil?

Kázeň na Sviatok Pánovej večere rok B „Chápete, čo som vám urobil?“ Pýta sa Pán Ježiš svojich učeníkov. Chápeme, milí bratia a sestry, čo Pán Ježiš urobil? Navonok by sa dalo povedať veľmi jednoducho: zobral si vodu, zobral si nejaký uterák, alebo prepásal sa nejakou zásterou, išiel a fyzicky umyl svojim učeníkom nohy. A tým … Read more

Štvrtok Pánovej večere

Jn 13,1-15 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu … Read more

Štvrtok Pánovej večere

Jn 13,1-15 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu … Read more