KÁZEŇ: Vysoký vrch

Kázeň na 2. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, v dnešnom 1. čítaní a evanjelia máme spoločný bod. Tým spoločným bodom by sme mohli nazvať pomenovanie vrch. Rovnako sa v 1. čítaní a evanjeliu nachádzajú dve pomenovania vrch – vysoký vrch. V tomto 1. čítaní Boh káže Abrahámovi, aby vzal svojho jediného syna, … Read more