Syn môj, choď pracovať

Kázeň na 26. nedeľu cez rok A Milí bratia a sestry, čítal som raz peknú myšlienku, ktorá znela: „Je dôležité, ako žijeme svoj život, ale rozhodujúce je, ako zomierame.“ Je to naozaj hlboká myšlienka, ktorá hovorí, že je určite dôležité, ako žijeme svoj život. Čo sa týka Božích prikázaní lásky, toho prirodzeného zákona a Božieho … Read more