KÁZEŇ: V hrobe bola nádej

Kázeň na Svätú sobotu rok B Drahí bratia a sestry, slávime Svätú alebo Bielu Sobotu, slávime vigíliu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Slávime tie najväčšie sviatky v roku, kedy oslavujeme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, že premohol smrť a daroval nám život. Možno by sme čakali, že aj v tom dnešnom evanjeliu bude plno radosti, ovácií, … Read more

Svätá sobota

Mt 28,1-10 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: … Read more

Svätá sobota

Lk 24,1-12 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého … Read more