Všetkých svätých rok A

Kázeň na sviatok Všetkých svätých rok A Drahí bratia a sestry, oslavujeme sviatok Všetkých svätých, tých, ktorí sú už v nebi. Tí, ktorých cirkev kanonizovala – vyhlásila, že žili takým životom, že sa dostali do cieľa svojho života. Ale sú aj tí, o ktorých možno nevieme. Možno sú to naši rodičia, príbuzní, priatelia, deti, tých … Read more

Všetkých svätých 2022

Mt 5, 1-12a Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo … Read more

Všetkých svätých

Mt 5,1-12 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni … Read more