Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Kázeň na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela Milí bratia a sestry, slávime sviatok troch veľkých archanjelov svätého Michala, Gabriela a Rafaela. Hoci máme len málo informácií o týchto duchovných bytostiach, predsa Sväté písmo svedčí o nich, či už v Starom zákone alebo v Novom zákone. Ja by som vám chcel povedať päť vecí o … Read more