KÁZEŇ: Reč Lásky

Kázeň na Nedeľu zoslania Ducha Svätého Milí bratia a sestry, keď človek ide do nového zamestnania, píše si životopis. Avšak tento životopis okrem štúdia, ktoré absolvoval, obsahuje aj zamestnania, v ktorých nadobudol znalosti, a jazyky, ktoré ovláda. Je to pochopiteľné, pretože tento náš veľký svet sa mieša. Ľudia obchodujú s inými štátmi, potrebujú sa dorozumieť, … Read more