Eurovízia: Zástava LGBT nahrádza zástavu EÚ

Song Contest Eurovízie a jeho viditeľný odklon od hodnôt ukázali zoširoka rozvádzané správy tlače a to si zaslúži komentár, pretože je to charakteristické pre vývoj alebo skôr umocnenie všetkého, čo sa môže týkať kultúry – ak ešte vôbec o kultúre môžeme hovoriť! Napríklad titulok z 13. mája v The Daily Letter of the current values, média mapujúceho súčasné … Read more