KÁZEŇ: Naša a Kristova krv

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Čiže slávime Eucharistiu, aj keď sme ju oslávili na Veľkú noc na Zelený štvrtok, kedy sme si pripomínali ustanovenie Eucharistie. Vlastne robíme to, čo nám aj liturgia hovorí, že je to príliš veľký sviatok, aby sa … Read more

Prevzácna slávnosť na znovuobjavenie zmyslu svätej omše

Homília na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi   Rím, 23.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.      Dnešná slávnosť je mimoriadne vzácna na to, aby sme nanovo objavili zmysel svätej omše. Vyjadrené jednou vetou – spočíva v „jedení Paschy“:   „V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu … Read more

„Požiadavka zaviesť kalifát jasne protiústavná!“

Frankfurt a. M., 24.5.2024 (kath.net) „Kalifát je s ústavou nezlučiteľný. Je to totalitná diktatúra s hodnotami, ktoré vládli v 7. storočí v Saudskej Arábii. Ide o presadzovanie hodnôt po vzore Koránu v Nemecku. V histórii ešte nikdy neexistoval kalifát milujúci pokoj.“ Upozornila na to Prof. Susanne Schröterová v  interview pre evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“. Renomovaná odborníčka na islam ďalej vysvetlila: „Kalifát … Read more