Sv. Katarína Janovská o očistci

„Kto v tomto živote robí pokánie za svoje hriechy, zaplatí niekoľkými haliermi dlh mnohých tisícov dukátov. Ak však odkladá s pokáním až na večnosť, platí nepatrný dlh niekoľkých halierov mnohými tisíckami dukátov.“ Lebo tresty na večnosti sa nedajú porovnať s trestami tu na zemi …

Vytrvalý v modlitbe

Ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, nie je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvalí v modlitbe.Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti. (sv. Ján Vianney)

Milujte modlitbu

Milujte modlitbu, majte túžbu sa modliť a podstúpte námahu, ktorá modlitbu sprevádza. Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.Proste s veľkou túžbou a vaše srdce sa stane dosť veľké na to, aby ho pojalo a aby sa dar stal … Read more

Nepochopiteľnosť utrpenia

„Nepochopiteľnosť utrpenia je kúskom nepochopiteľnosti Boha. On sám dá na ňu odpoveď pri súde. Kedykoľvek sa v klaňajúcej láske bezpodmienečne oddáme Bohu, kdesi hlboko zatušíme niečo z tej odpovede.” (Karl Rahner)

Brúsi sa len kameň, ktorý je vzácny

„Nesťažuj sa, keď trpíš. Brúsi sa len kameň, ktorý je vzácny, ktorý má hodnotu. Bolí to? Vďačne sa nechaj brúsiť, pretože Boh ťa vzal do svojich rúk ako diamant… Tak sa neopracúva obyčajný okruhliak.” (bl. Josemaría Escrivá)

Živá viera

Živá viera sa zakladá na tom, aby sme nízko zmýšľali o sebe samých a boli láskaví k iným. (sv. Pimen Veľký)

Plameň viery

Ako sa sviece zapaľujú od plameňa iných sviec, tak sa viera roznecuje od viery. (R. Guardini)