Láska nie je očakávaním

„Láska nie je očakávaním, že niekto bude perfektný. Je to prijatie niekoho so všetkými jeho nedokonalosťami a rozhodnutie ho milovať.“ – Neznámy autor

Láska je neviditeľná

„Láska je neviditeľná, no jej účinok je takmer všadeprítomný. Je to jemný vietor, ktorý pohladí dušu a rozptýli mraky.“ – Khalil Gibran

Láska premáha temnoty

„Láska je jediná sila, ktorá je schopná premôcť temnotu a priniesť svetlo do našich životov.“ – Martin Luther King ml.

Žiť z lásky

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň. (sv. Terezka)

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce. (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou … Read more

Báť sa pekla

Kto sa stále bojí pekla, ten do neho nepadne, lebo neustála bázeň z neho ho robí bedlivým. (sv. Ján Zlatoústy)